Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia.   
 

Regulamin

Aneks nr 2
do regulaminu Dunlop Sport Club

  1. W związku ze zmianami w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych w regulaminie klubu wprowadza się następującą zmianę:
    § 9. Ochrona danych osobowych został wykreślony. Zapisy dotyczące ochrony danych osobowych zostają przeniesione do Polityki Prywatności oraz Zasad przetwarzania danych w Klubach.
  2. Pozostałe postanowienia regulaminu pozostają bez zmian.
  3. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem 26 lipca 2018 r.

Aneks nr 1
do regulaminu Dunlop Sport Club

  • 1. W związku ze zmianą zasad uzyskiwania członkostwa w Dunlop Sport Club, polegającą na tym, że członkostwo to może uzyskać wyłącznie nabywca opon o rozmiarze 16 cali lub większym, w regulaminie klubu wprowadza się następującą zmianę:
    § 2 ust. 1 nadaje się brzmienie: "1. Członkostwo w Klubie może uzyskać wyłącznie osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która dokonała u dystrybutora opon marki Dunlop zakupu kompletu czterech nowych opon marki Dunlop o rozmiarze 16 cali lub większym do samochodu osobowego albo pojazdu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, nie starszego niż 10 lat, zwana dalej "Klientem".".
  • 2. Pozostałe postanowienia regulaminu pozostają bez zmian.
  • 3. Zmiana regulaminu wchodzi w życie z dniem 01 luty 2017 r.

Pobierz pełną wersję regulaminu.

1 KOMPLET OPON = 3 LATA ASSISTANCE W CAŁEJ EUROPIE
Goodyear 2020 © Pro Duct BBF  |  www.dunlop.pl  | 


Polityka prywatności  |  Zasady przetwarzania danych w klubach
infolinia 0 801 207 006
+48 22 378 25 94
W celu zapewnienia najwyższej jakości ochrony przetwarzanych danych osobowych wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych.
Dane kontaktowe: Magdalena Korga, inspektor_ochrony_danych@goodyear.com